Води от плувни басейни


Басейнът е система, която трябва да бъде поддържана. Водата в него трябва да отговаря на няколко условия:

-  да бъде чиста и прозрачна, с нормален цвят и добър външен вид;

- по физикохимични и микробиологични показатели да съответства на нормативните изисквания;

- да съдържа определено количество дезинфектанти за предотвратяване развитието на болестотворни бактерии и вируси;

-  да се поддържа с температура, която съответства на условията за комфорт.

Къпещите се, вятърът, както и дъждът внасят във водата на басейна прах и замърсители, които влошават качествата на водата и стават храна за бактериите и водораслите.

 Микробиологично замърсяване на водата   може да настъпи и от  къпещи се  -болни или носители на инфекции преносими по воден път , а също и в резултат от естествено развитие на някои видове болестотворни организми без да има допълнително замърсяване на водата.

По-важни болестотворни микроорганизми, които се разпространяват по воден път са: Ешерихия коли, Фекални стрептококи, Псевдомонас аеругиноса, Салмонела, ентеровируси. Те могат да причинят заболявания, като: инфекции на  кожата, очите, ушния канал, пикочните пътища, стомашно-чревния тракт (при поглъщане на вода по време на къпане и плуване), дихателните пътища (при вдишване и попадане в белите дробове), хепатит А, лептоспироза, бруцелоза, и др.

Дори когато водата е чиста и прозрачна, в нея все още може да има вируси и бактерии, които разпространяват болести и зарази. Когато към водата се добави хлор, част от него премахва замърсителите, а останалата част остава в басейна под формата на остатъчен хлор, който е готов да реагира срещу нови замърсители, внесени от къпещите се, вятъра и.т.н. Дезинфектанта трябва да се поддържа в препоръчителните граници за да не се разваля   удоволствието от къпането  с неприятни усещания по кожата и очите на плуващите.   

В Изпитвателна лаборатория „ЦЕНТРАЛ” извършваме анализ на водите от плувните басейни  под акредитация по следните показатели:


   ПОКАЗАТЕЛ
 1.  Цвят  
 2.  Мирис 
 3.  Температура
 4.  Мътност 
 5.  Активна реакция рН
 6.   Неразтворени вещества/ Суспендирани вещества 
 7.  Перманганатна окисляемост
 8.  Амониеви йони/ Азот (амониев)/Амоняк
 9.  Нитрити/Азот (нитритен)
 10.  Остатъчен свободевн хлор / Общ остатъчен  хлор
 11.  Желязо
 12.  Манган 
 13.  Общ брой колонии на жизнеспособни микроорганизми
 14.  Колиформи
 15.  Ешерихия коли
 16.  Ентерококи
 17.  Фекални колиформи
 18.  Фекални стрептококи 
 19.  Стафилококи/Staphylococcus aureus
 20.  Спорообразуващи сулфитредуциращи анаеробни бактерии (клостридии)
 21.  Псевдомонас аеругиноза