Запази час

Ние предлагаме индивидуален подход към всяка проба. Лабораторията препоръчва на клиента определена група показатели за анализ в зависимост от предназначението на водата и спецификата на водоизточника. Клиентът има право сам да определи показателите, по които иска да бъде извършено изпитването и да посочи метода за изпитване. Ние можем да извършим услугата по изпитване само по един, два или повече показателя в зависимост от желанието на клиента, което се регистрира с подаването на Заявка за лабораторно изпитване или друг документ за възлагане на изпитването /възлагателно писмо, договор и др./ Всички изпитвания се извършват в съответствие с действащи Български и Европейски Стандарти или по Валидирани Вътрешно Лабораторни Методи , приети от ИА БСА.